Evangeli segons Mateu16


    14 Ells respongueren:
     —Uns diuen que és Joan Baptista; d’altres, Elies; d’altres, Jeremies o algun dels profetes. *