Evangeli segons Mateu16


    13 Jesús va arribar a la regió de Cesarea de Filip, * i preguntava als seus deixebles:
     —Qui diu la gent que és el Fill de l’home? *
    14 Ells respongueren:
     —Uns diuen que és Joan Baptista; d’altres, Elies; d’altres, Jeremies o algun dels profetes. *
    15 Ell els pregunta:
     —I vosaltres, qui dieu que sóc?
    16 Simó Pere respongué:
     —Tu ets el Messies, el Fill del Déu viu. *
    17 Llavors Jesús li va dir:
     —Feliç de tu, Simó, fill de Jonàs: això no t’ho ha revelat ni la carn ni la sang, * sinó el meu Pare del cel. 18 I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra * edificaré la meva Església, * i les portes del reialme de la mort * no la podran dominar. 19 Et donaré les claus del Regne del cel; * tot allò que lliguis a la terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra quedarà deslligat al cel. *
    20 Després va manar als seus deixebles que no diguessin a ningú que ell era el Messies. *