Evangeli segons Mateu



15

6 ja no té cap obligació d’honrar els seus pares.” * Així, en nom de la vostra tradició, invalideu la paraula de Déu. *