Evangeli segons Mateu15


    32 Llavors Jesús va cridar els seus deixebles i els digué:
     —Sento una gran compassió per aquesta gent, perquè ja fa tres dies que no es mouen d’aquí amb mi i no tenen res per a menjar. I no vull que se’n vagin dejuns, no fos cas que defallissin pel camí.
    33 Els deixebles li diuen:
     —D’on traurem en despoblat el pa que cal per a alimentar tanta gent?
    34 Jesús els pregunta:
     —Quants pans teniu?
     Ells li responen:
     —Set, i uns quants peixets.
    35 Llavors Jesús va manar que la gent s’assegués a terra, 36 prengué els set pans i els peixos, digué l’acció de gràcies, els partí, en donava als deixebles, i els deixebles en donaven a la gent. 37 Tots en van menjar i quedaren saciats. Després van recollir els bocins de pa que havien sobrat i n’ompliren set paneres. 38 Els qui havien menjat eren quatre mil homes, sense comptar dones ni criatures. *
    39 Després d’acomiadar la gent, Jesús va pujar a la barca i se n’anà al territori de Magadan. *