Evangeli segons Mateu15


    2 —Com és que els teus deixebles violen la tradició dels antics * i no es renten les mans ritualment a l’hora de menjar? *