Evangeli segons Mateu15

18 En canvi, allò que surt de la boca ve del cor, * i això sí que fa impur l’home.