Evangeli segons Mateu14


    9 El rei * es va posar trist, però a causa del jurament que havia fet davant els convidats manà que l’hi donessin,