Evangeli segons Mateu14


    1 En aquell temps, el tetrarca Herodes * va sentir parlar de l’anomenada de Jesús 2 i digué als seus cortesans:
     —Aquest és Joan Baptista: * ha ressuscitat d’entre els morts, i per això actua en ell el poder de fer miracles. *
    3 En efecte, Herodes havia fet agafar Joan, l’havia encadenat i el tenia tancat a la presó, * a causa d’Herodies, la dona del seu germà Filip. 4 Joan li deia:
     —No t’és permès de conviure amb ella. *
    5 Herodes el volia fer matar, però tenia por de la gent, * que considerava Joan un profeta. *
    6 El dia de l’aniversari d’Herodes, la filla d’Herodies va dansar davant els convidats, i va agradar tant a Herodes 7 que aquest es comprometé amb jurament a donar-li el que demanés. 8 Ella, instigada per la seva mare, digué:
     —Dóna’m aquí mateix, en una safata, el cap de Joan Baptista.
    9 El rei * es va posar trist, però a causa del jurament que havia fet davant els convidats manà que l’hi donessin, 10 i va fer decapitar Joan a la presó. 11 Van dur el cap en una safata, el donaren a la noia, i ella el va portar a la seva mare.
    12 Els deixebles de Joan anaren a endur-se’n el cos i li donaren sepultura. Després ho van fer saber a Jesús. *