Evangeli segons Mateu


(Mc 6,14-29)

14


    1 En aquell temps, el tetrarca Herodes * va sentir parlar de l’anomenada de Jesús