Evangeli segons Mateu13

42 i els llançaran a la fornal ardent; * allà hi haurà els plors i el cruixit de dents. *