Evangeli segons Mateu


(Lc 11,24-26)

12


    43 »L’esperit maligne, quan surt d’un home, vaga pels llocs erms buscant repòs, però no en troba. *