Evangeli segons Mateu11

14 I ni que no ho volguéssiu creure, ell és Elies, el qui havia de venir. *