Evangeli segons Mateu11Activitat de Jesús *Els enviats de Joan Baptista

(Lc 7,18-35)


Les poblacions galilees que no s’han convertit

(Lc 10,12-15)


Pregària de Jesús