Evangeli segons Mateu10

38 Qui no pren la seva creu i em segueix, * no és digne de mi. *