Evangeli segons Mateu10

25 El deixeble en té prou de ser com el seu mestre, * i el criat, com el seu amo. Si al cap de casa l’han tractat de Beelzebul, * molt més hi tractaran els altres de la casa.