Evangeli segons Mateu10


    2 Els noms dels dotze apòstols * són aquests: * primer, Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà; Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, el seu germà;