Evangeli segons Mateu


(Mc 3,13-19; Lc 6,14-16)

10


    1 Jesús va cridar els seus dotze deixebles i els donà poder de treure els esperits malignes i de guarir malalties i xacres de tota mena. *
    5 Aquests dotze, Jesús els va enviar amb aquestes instruccions:
     —No us encamineu a terra de pagans ni entreu en cap població samaritana. *