Evangeli segons Mateu1

21 Tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús, * perquè ell salvarà dels pecats el seu poble. *