Evangeli segons Mateu


(Lc 3,23-38)

1


    1 Genealogia de Jesús, el Messies, fill de David, * fill d’Abraham.