Malaquies3

24 Ell farà que els pares es reconciliïn de cor amb els fills, * i els fills amb els pares. Així, quan jo vindré, no hauré de consagrar el país a l’extermini.