Malaquies3


    1 El Senyor de l’univers us diu: Jo envio el meu missatger perquè obri un camí davant meu, * i tot seguit entrarà al seu temple el Sobirà * que vosaltres cerqueu. El missatger de l’aliança, que vosaltres desitgeu, ja ve.
    2 Qui resistirà el dia de la seva arribada? Qui es mantindrà dret quan ell aparegui? Perquè és com el foc del fonedor, com el sabó de rentar roba. 3 S’asseurà com qui depura i refina la plata, i purificarà els descendents de Leví. Els refinarà com la plata i l’or. Llavors presentaran al Senyor ofrenes dignes d’ell. 4 Les ofrenes de Judà i de Jerusalem seran agradables al Senyor com ho eren en els temps antics, en èpoques passades.
    5 El Senyor de l’univers us diu encara: Jo vindré enmig de vosaltres per jutjar-vos. Acusaré amb promptitud els qui practiquen bruixeries, els adúlters, els perjurs, els qui estafen el sou dels jornalers, els qui oprimeixen les viudes i els orfes, o maltracten els immigrants, sense cap por de mi.
    22 Recordeu-vos sempre de la Llei del meu servent Moisès. A la muntanya de l’Horeb li vaig prescriure aquests manaments i decrets per a tot Israel. * 23 Abans que arribi el dia del Senyor, dia gran i temible, jo us enviaré el profeta Elies. * 24 Ell farà que els pares es reconciliïn de cor amb els fills, * i els fills amb els pares. Així, quan jo vindré, no hauré de consagrar el país a l’extermini.