Malaquies
Anunci de la vinguda del Senyor


3


    1 El Senyor de l’univers us diu: Jo envio el meu missatger perquè obri un camí davant meu, * i tot seguit entrarà al seu temple el Sobirà * que vosaltres cerqueu. El missatger de l’aliança, que vosaltres desitgeu, ja ve.