Miquees6


    5 Poble meu, recorda què tramava Balac, rei de Moab,
     i què li contestà Balaam, fill de Beor. *
     Recorda com vas passar de Xitim fins a Guilgal. *
     Reconeix així els favors del Senyor.»