Evangeli segons Marc6

3 Aquest, ¿no és el fuster, * el fill de Maria i germà de Jaume, de Josep, de Judes i de Simó? I les seves germanes, ¿no viuen aquí entre nosaltres? *
     I el rebutjaven. *