Evangeli segons Marc


(Mt 19,16-30; Lc 18,18-30)

10


    17 Quan es posava en camí, un home s’acostà corrent, s’agenollà davant de Jesús i li preguntà:
     —Mestre bo, què haig de fer per a posseir la vida eterna?