Evangeli segons Marc9

7 Llavors es formà un núvol que els anà cobrint, * i del núvol va sortir una veu:
     —Aquest és el meu Fill, el meu estimat; escolteu-lo. *