Evangeli segons Marc9

5 Pere digué a Jesús:
     —Rabí, * és bo que estiguem aquí dalt. Hi farem tres cabanes: una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies. *