Evangeli segons Marc9


    36 Llavors va agafar un infant, el posà enmig d’ells, el prengué en braços i els digué:
    37 —Qui acull un d’aquests infants en nom meu, a mi m’acull, i qui m’acull a mi, no m’acull a mi, sinó el qui m’ha enviat. *