Evangeli segons Marc9Transfiguració de Jesús

(Mt 17,1-13; Lc 9,28-36)


Guarició d’un noi posseït d’un esperit maligne

(Mt 17,14-20; Lc 9,37-43a)


Jesús anuncia per segona vegada la seva mort i resurrecció

(Mt 17,22-23; Lc 9,43b-45)


El més important

(Mt 18,1-5; Lc 9,46-48)


Qui no està contra nosaltres, està amb nosaltres

(Lc 9,49-50)


Fer caure en pecat