Evangeli segons Marc8


    34 Llavors va cridar la gent i els seus deixebles i els digué:
     —Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui la seva creu i que em segueixi. *