Evangeli segons Marc7La tradició dels antics

(Mt 15,1-20)


Guarició de la filla d’una sirofenícia

(Mt 15,21-28)