Evangeli segons Marc6


    7 Llavors va cridar els Dotze i començà a enviar-los de dos en dos. * Els donà poder sobre els esperits malignes * 8 i els instruïa dient:
     —No prengueu res per al camí, fora del bastó: ni pa, ni sarró, ni cap moneda a la bossa. * 9 Calceu-vos les sandàlies, però no us emporteu dos vestits. *
    10 I els deia encara:
     —Quan entreu en una casa, quedeu-vos-hi fins que deixeu aquell lloc. * 11 Si una població no us acull ni us escolta, sortiu-ne i espolseu-vos la pols dels peus com a acusació contra ells. *
    12 Ells se’n van anar i predicaven a la gent que es convertissin. 13 Treien molts dimonis i curaven molts malalts, ungint-los amb oli.