Evangeli segons Marc5


    1 Després van arribar a l’altra banda del llac, al territori dels gerasencs. * 2 Així que Jesús saltà de la barca, l’anà a trobar un home posseït d’un esperit maligne, * que venia de les coves sepulcrals, * 3 el lloc on vivia. Ningú no era capaç de lligar-lo ni tan sols amb una cadena, 4 perquè moltes vegades havia trencat les cadenes i havia trossejat els grillons amb què l’havien volgut lligar. Ningú no tenia prou força per a dominar-lo. 5 Contínuament, de nit i de dia, anava pels sepulcres i per les muntanyes, cridant i donant-se cops amb pedres. 6 Quan l’home veié Jesús de lluny estant, corregué, es prosternà davant d’ell 7 i digué cridant amb veu forta:
     —Per què et fiques amb mi, * Jesús, Fill del Déu altíssim? * Et conjuro per Déu que no em turmentis!
    8 És que Jesús li havia dit: «Esperit maligne, surt d’aquest home!»
    9 Jesús li pregunta:
     —Quin és el teu nom?
     Ell li respon:
     —El meu nom és “Legió”, perquè som molts. *
    10 I demanava a Jesús amb insistència que no el tragués fora d’aquell territori. *
    11 Hi havia allà pasturant vora la muntanya un gran ramat de porcs. * 12 Llavors els esperits malignes van fer a Jesús aquesta súplica:
     —Envia’ns als porcs, que hi entrarem.
    13 Jesús els ho permeté. I tan bon punt els esperits malignes van sortir de l’home i entraren als porcs, el ramat es va tirar al llac pel precipici; els porcs, que eren uns dos mil, es van ofegar dintre l’aigua. *
    14 Els porquers van fugir i escamparen la notícia per la ciutat i per la rodalia, i la gent sortí a veure què havia passat.