Evangeli segons Marc3


    28 »En veritat us dic que tot serà perdonat als homes: els pecats i totes les blasfèmies * que hagin proferit;