Evangeli segons Marc3


    22 Els mestres de la Llei que havien baixat de Jerusalem deien:
     —Està posseït per Beelzebul. *
     I encara:
     —Aquest treu els dimonis pel poder del príncep dels dimonis. *