Evangeli segons Marc2


    27 I els deia:
     —El dissabte ha estat fet per a l’home, i no l’home per al dissabte. *