Evangeli segons Marc2

14 Tot passant, veié Leví, fill d’Alfeu, assegut a la taula de recaptació d’impostos, * i li digué:
     —Segueix-me. *
     Ell s’aixecà i el va seguir. *