Evangeli segons Marc2

10 Doncs ara sabreu que el Fill de l’home * té el poder de perdonar els pecats aquí a la terra.
     Llavors diu al paralític: