Evangeli segons Marc16

17 Els senyals que acompanyaran els qui hauran cregut seran aquests: en nom meu trauran dimonis, parlaran llenguatges que no coneixien, * 18 agafaran serps amb les mans * i, si beuen alguna metzina, no els farà cap mal; imposaran les mans als malalts, i es posaran bons.