Evangeli segons Marc


(Mt 28,1-8; Lc 24,1-12) *

16


    1 Passat el repòs del dissabte, Maria Magdalena, Maria, mare de Jaume, i Salomé van comprar olis aromàtics per anar a ungir el cos de Jesús. *