Evangeli segons Marc15


    40 També hi havia unes dones que s’ho miraven de lluny estant; entre elles, Maria Magdalena, Maria, mare de Jaume el Menor i de Josep, i Salomé. 41 Aquestes dones seguien Jesús quan era a Galilea i li prestaven ajut. * N’hi havia també moltes d’altres que havien pujat amb ell a Jerusalem.