Evangeli segons Marc15


    38 Llavors la cortina del santuari s’esquinçà en dos trossos de dalt a baix. *