Evangeli segons Marc15


    33 Arribat el migdia, es va estendre per tota la terra una foscor * que va durar fins a les tres de la tarda. * 34 I a les tres de la tarda, Jesús va cridar amb tota la força:
     —Eloí, Eloí, ¿lemà sabactani?—que traduït vol dir: «Déu meu, Déu meu, per què m’has abandonat?» *
    35 En sentir-ho, alguns dels presents deien:
     —Mireu com crida Elies. *
    36 Llavors un corregué, xopà de vinagre * una esponja, la clavà en una canya i la hi donava perquè begués, dient:
     —Deixeu, a veure si ve Elies i el baixa de la creu.
    37 Però Jesús llançà un gran crit i va expirar.
    38 Llavors la cortina del santuari s’esquinçà en dos trossos de dalt a baix. * 39 El centurió, * que estava enfront d’ell, quan veié la manera com havia expirat, digué:
     —És veritat: aquest home era Fill de Déu. *
    40 També hi havia unes dones que s’ho miraven de lluny estant; entre elles, Maria Magdalena, Maria, mare de Jaume el Menor i de Josep, i Salomé. 41 Aquestes dones seguien Jesús quan era a Galilea i li prestaven ajut. * N’hi havia també moltes d’altres que havien pujat amb ell a Jerusalem.