Evangeli segons Marc15

23 Li oferien vi adobat amb mirra, * però no en prengué.