Evangeli segons Marc14

36 Deia:
     —Abbà, * Pare, tot t’és possible; aparta de mi aquesta copa. * Però que no es faci el que jo vull, sinó el que tu vols. *