Evangeli segons Marc14


    32 Van arribar en un terreny anomenat Getsemaní, * i Jesús digué als seus deixebles:
     —Seieu aquí mentre jo prego.
    33 Va prendre amb ell Pere, Jaume i Joan, * i començà a sentir esglai i angoixa, 34 i els digué:
     —Sento a l’ànima una tristor de mort. * Quedeu-vos aquí i vetlleu.
    35 S’avançà un tros enllà, es deixà caure a terra i pregava que, si era possible, s’allunyés d’ell aquella hora. 36 Deia:
     —Abbà, * Pare, tot t’és possible; aparta de mi aquesta copa. * Però que no es faci el que jo vull, sinó el que tu vols. *
    37 Després va cap a ells i els troba dormint. * Diu a Pere:
     —Simó, * dorms? ¿No has estat capaç de vetllar una hora? 38 Vetlleu i pregueu, per no caure en la temptació. * L’esperit de l’home és prompte, però la seva carn és feble. *
    39 Se n’anà una altra vegada i va pregar dient les mateixes paraules. 40 Després tornà i els trobà dormint: és que els ulls els pesaven. Ells no sabien què dir-li.
    41 Va cap a ells per tercera vegada i els diu:
     —Dormiu ara i reposeu! * Tot s’ha acabat. * Ha arribat l’hora: * el Fill de l’home és entregat a les mans dels pecadors. 42 Aixequeu-vos, anem! * El qui em traeix ja és aquí.