Evangeli segons Marc


(Mt 26,6-13) *

14


    3 Jesús es trobava a Betània, a casa de Simó el Leprós. * Mentre era a taula, * vingué una dona que duia una ampolleta d’alabastre plena d’un perfum de nard autèntic i molt costós. La dona trencà l’ampolleta i buidà el perfum sobre el cap de Jesús. 5 S’hauria pogut vendre per més de tres-cents denaris * i donar els diners als pobres.
     I la censuraven.