Evangeli segons Marc14


    23 Després prengué una copa, digué l’acció de gràcies, els la donà i en begueren tots. 24 Els digué:
     —Això és la meva sang, la sang de l’aliança, * vessada per tothom. *