Evangeli segons Marc14


    22 Mentre sopaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donà. I digué:
     —Preneu: això és el meu cos.
    23 Després prengué una copa, digué l’acció de gràcies, els la donà i en begueren tots. 24 Els digué:
     —Això és la meva sang, la sang de l’aliança, * vessada per tothom. * 25 En veritat us dic que ja no beuré més del fruit de la vinya fins al dia que begui vi nou en el Regne de Déu. *