Evangeli segons Marc13


    26 »Aleshores veuran el Fill de l’home venint entre núvolsamb gran poder i majestat. *